Jie Hu's sequencing datas
DAC NO.:   HDAC002727
DAC name:   Jie Hu's sequencing datas
Contact person:   Hu Jie
Email:  hujie73@126.com
URL:   https://www.zs-hospital.sh.cn/fddxfszsyy/zjxz_hxnk/zjxz_hxnk.html
Description:   Responsible for data applications.
DAC Controlled Data